Hoe vullen we de rol van de verpleegkundige in de huisartsenpraktijk in?

09/11/2021
In september startte de onderzoeksgroep Gezondheid en Zorg een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) op rond de rol van de verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.

In september startte de onderzoeksgroep Gezondheid en Zorg een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) op rond de rol van de verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.

“Het past helemaal binnen de complexe zorgvragen van de eerste lijn in de veranderende maatschappelijke context.” Dat zegt Sylvie Ackaert, docent, onderzoeker en coördinator van het Postgraduaat Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk. “Want huisartsenprakijken vragen zich af hoe ze hierop antwoord kunnen blijven bieden.”

4 op 5 huisartsenpraktijken die een verpleegkundige in dienst hebben, zijn overtuigd van de meerwaarde van de samenwerking.

Binnen de setting van de huisartsenpraktijk is er een evolutie van solopraktijken naar interdisciplinaire eerstelijnspraktijken. Door het versterken en faciliteren van het proces van de uitbouw van de rol van de verpleegkundige, willen we bekomen dat de rol ten volle benut wordt in functie van kwaliteit van de zorg in een praktijk. Er ligt een hervorming van het Impulseofonds ter politieke validatie. Goed nieuws dus maar nog geen concrete timing. (Bron: Agentschap voor Zorg en Gezondheid op het Colloquium van de Nieuwe Eerstelijnspraktijk, 23 oktober 2021)

Huisartsen en verpleegkundigen zijn overtuigd van de meerwaarde van hun samenwerking. Dit wordt bevestigd in een ‘cross-sectional survey’ in België, waaruit blijkt dat 80% van de praktijken die reeds een verpleegkundige in dienst hebben, overtuigd zijn van de meerwaarde van de samenwerking (Matthys, Remmen, & Van Bogaert, 2019). 

De functie van verpleegkundige in een huisartsenpraktijk komt nog weinig voor in Vlaanderen, terwijl er wel een stijgende trend waar te nemen is. Een startende verpleegkundige in een huisartsenpraktijk doorloopt een complex proces. Maar de verpleegkundige kan vanuit haar competenties een complementaire rol aan de huisarts opnemen: in ziektepreventie en gezondheidsbevordering binnen verschillende levensfasen en naar verschillende doelgroepen toe. Maar ook binnen de chronische zorg, denk maar aan diabetes, hart- en vaatziekten, COPD en astma …

“Met ons praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek willen we tools ontwikkelen die de huisartsenpraktijk en de verpleegkundige ondersteunt in dit complexe startproces en de integratie binnen de praktijk. Dat gaat van de ontwikkeling van de rolbeschrijving met competenties die duidelijkheid biedt aan alle partners, een tool voor het delen van good practices, co-creatie met partners doorheen het onderzoek en ontwikkeling en heel belangrijk: hoe past de rol van de verpleegkundige zicht verder aan de evoluerende noden,” zegt Sylvie Ackaert.

Win-win

Vanaf september loopt op Arteveldehogeschool ook het vernieuwde Postgraduaat Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk. Dat postgraduaat leidt verpleegkundigen op om in te zetten in de specifieke context van een huisartsenpraktijk ten voordele van de noden van de patiënten in de eerste lijn. Tijdens de stage van deze verpleegkundigen in huisartsenpraktijken en vanuit de contacten met huisartspraktijken ervaarden we dat de opstart van deze functie complex is.

De focus van het postgraduaat ligt op leefstijl en preventie, kwalitatieve consultvoering bij patiënten met chronische problematieken zoals diabetes, hartfalen, COPD en astma, palliatieve zorgen, oncologie… en kennis en vaardigheden rond efficiënte organisatie van de praktijk en zorg.

Meer weten?
Contacteer Sylvie Ackaert of lees meer op onze website.

Lees ook

werknemer met arbeidsbeperking
BTOM: gouden ticket voor duurzaam werk!
Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen, kortweg BTOM, is een uitstekende tool voor werkgevers om werknemers met een arbeidsbeperking...
“Zorgverleners kunnen de verbindende schakel zijn tussen kankerpatiënten en de terug-naar-werkcoördinatoren”
Ongeveer de helft, zo’n 25.000 mensen, van alle kankergevallen betreft mensen uit de werkende bevolking. Een grote groep die vaak op termijn...
Terug aan de slag na kanker? Nood aan tools en vormingen om taboe te doorbreken
Dit leerden we via een 40-tal diepte-interviews met zowel werknemers met kanker, werkgevers, het oncologisch multidisciplinair team en job coaches...
Ouderen met dementie voelen zich beter als het geluid goed zit
Wist je dat je de levenskwaliteit van ouderen met dementie kan verhogen door de akoestiek in hun omgeving aan te passen? Het onderzoeksproject...