Gedaan met studiebegeleiding na een lange lesdag!4 min read

studieadvies studiebegeleiding trajectbegeleiding trajectcoaching2020-10-22

De hogeschool kent een lange traditie van studie- en studentenbegeleiding. Als warme hogeschool waar iedereen welkom is, hecht ze ook veel belang aan een degelijke begeleiding. Zo kunnen studenten die moeite hebben met plannen of studeren terecht bij een uitgebreid arsenaal aan begeleiders en coaches.  Sinds enkele jaren gebeurt studiebegeleiding niet enkel meer na de lesuren maar ook tijdens de les zelf. Dat noemen we trajectcoaching.

In de meeste opleidingen is trajectcoaching een vak. Tijdens dat vak reflecteren docenten met studenten over wie ze zijn als student en als toekomstig professional. We leren zelfsturende vaardigheden aan en loopbaancompetenties.

Trajectcoaching een plaats geven in het curriculum is een bewuste keuze waar Arteveldehogeschool goed over heeft nagedacht. We kiezen er namelijk voor om studiepunten ‘vrij te maken’ om met studenten te werken rond zaken die niet meteen vaktechnisch of beroepsspecifiek van aard zijn. De inhoud van het vak heeft in de perceptie van studenten en docenten soms niet meteen een directe link met het beroep.


We zetten enkele voordelen op een rijtje.

Voordeel 1: Begeleiding voor àlle studenten

Vroeger viel de begeleiding buiten de curricula. Studiebegeleiders werkten op vraag van de student  via een vrijblijvend aanbod. Maar we merkten dat we een groep studenten niet bereikten, namelijk die studenten die er meest baat bij hadden.

Met een trajectcoaching in het curriculum bereiken we àlle studenten. En dat is belangrijk.  Reflectie, zelfsturing en loopbaanvaardigheden zijn namelijk competenties die alle studenten later nodig hebben, welke opleiding ze ook volgen of hoe hun studietraject ook verloopt.

Voordeel 2: Coachen in groepsverband

Elke student individueel coachen tijdens het studietraject is een huzarenstuk. Maar trajectcoaching hoeft niet individueel te zijn. Uit onderzoek (Vanoverberghe et al, 2017) blijkt dat studenten enorm betrokken zijn bij trajectcoaching in groep. Het verhoogt de sociale en academische integratie van studenten. Coachen in groep blijkt zelfs de beste vorm van trajectcoaching. Individuele coaching blijkt minder ideaal te zijn, zeker als je het studiesucces van startende eerstejaarsstudenten wil verhogen.

Uit onderzoek van Moust en Schmidt (1994) blijkt bovendien dat studenten elkaars problemen beter begrijpen dan een docent, ze zijn geïnteresseerd in elkaars leven en ideeën en zijn geïnteresseerd in elkaar als persoon. Ook daarom is coachen in klasgroepverband ideaal.

Voordeel 3: Tijd om feedback te geven

Om studenten goed te begeleiden, werken docenten vaak met assessments. Dat zijn tools om de bepaalde vaardigheden of kenmerken van studenten te meten. Voorbeelden zijn motivatietests, leerstijlentests… Onderzoek toont aan dat het gebruik van deze tools enkel nut heeft als studenten tijdig en voldoende feedback krijgen, liefst in een begeleidingsgesprek (Rust, 2002; Duriez et al, 2015).

Als trajectcoaching vervat zit in een vak, is er tijd om feedback te geven en in de diepte aan de slag te gaan met de resultaten van assessments. Arteveldehogeschool gebruikt bijvoorbeeld  de FIT-test. Dat is een tool om acht weken na de start van het academiejaar de sociale en academische integratie te meten: Zit de klik – of de fit, vandaar de naam van de test –  tussen de student en de opleiding goed? Lukt het voor de student om zich aan het hogeschoolleven aan te passen?  Met een trajectcoaching in het curriculum maken we onderwijstijd vrij om feedback op deze FIT-test te garanderen.

Voordeel 4: Een persoonlijke relatie tussen trajectcoach en student loont

Trajectcoaching, is dat geen mooi woord voor bepampering van de studenten? Niets is minder waar. Volgens onderzoekster Mittendorf (2010) ligt de sleutel voor een succesvolle studieloopbaanbegeleiding in het hebben van een persoonlijke relatie  tussen trajectcoach en student, waarbij een persoonlijke aanpak vanuit de begeleider in deze begeleiding essentieel blijkt.

Trajectcoaches die docent zijn binnen een opleidingsonderdeel, leren hun studenten goed kennen. Ze staan dicht bij de student en kunnen voor deze persoonlijke aanpak zorgen.

Voordeel 5: Inspelen op onvoorziene omstandigheden

In maart 2020 gingen de hogescholen ‘op slot’. Studenten konden elkaar plots niet meer ontmoeten op de campus en kregen online onderwijs. Op dat moment was het belangrijk om het groepsgevoel en de sociale binding toch zoveel mogelijk te bewaren. We merkten dat trajectcoaches hier een belangrijke rol in opnamen. Ze brachten structureel hun studenten online samen. In de lessen konden studenten reflecteren over corona en dat bleek voor heel wat studenten betekenisvol.

Wie graag meer info wil over trajectcoaching aan Arteveldehogeschool, kan contact opnemen met Veerle Vanoverberghe.

3 comments on “Gedaan met studiebegeleiding na een lange lesdag!4 min read

  • Een rake weergave van wat het concept ‘trajectcoaching in groep’ teweeg brengt bij studenten: meer leren, meer verbinding, meer ‘op maat’, meer eerstelijns. Patsy Goderis, leercoach OKO & PJK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.