Pieterjan Bonne en Joke Vrijders

Joke Vrijders en Pieterjan Bonne werken op de dienst studieadvies van Arteveldehogeschool. Samen met de taalcoaches bouwen ze het taalbeleid van de hogeschool uit. Joke heeft ervaring als NT2-lesgever, docent schrijfvaardigheid in de opleiding logopedie en focust zich op de begeleiding van taal- en leervaardigheden van studenten. Pieterjan is docent Engels in de opleiding bedrijfsmanagement en legt zich toe op luistervaardigheid en learning analytics bij instromende studenten.