Charlotte Goddeeris

Charlotte Goddeeris werkt voor de dienst studentenvoorzieningen van de Arteveldehogeschool.  Ze ondersteunt  studenten met uiteenlopende vragen over welbevinden, studiefinanciering, psychosociale ondersteuning en sociaaljuridische kwesties. Daarnaast geeft ze ook vormingen zoals de groepstraining ‘Uitstelgedrag aanpakken’.