Meertalige studenten herkennen zich niet altijd in de studentenpopulatie, zo blijkt uit een bevraging van zestig van hen door de dienst studieadvies. Dat zorgt ervoor dat ze zich niet enkel vaak alleen voelen, ze durven ook minder met hun meertaligheid naar buiten te komen.