10 miljoen euro voor de kinderopvang: Sinterklaascadeau of duurzame investering?

01/12/2021
De noodkreten in de kinderopvangsector bereiken ons elke dag. Via studenten van onze Bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind die er stage lopen en via onze partners in het werkveld waarmee we samenwerken in het kader van onderzoek of projecten. Dat er 10 miljoen euro extra wordt uitgetrokken om pedagogisch medewerkers aan te trekken in de kinderopvang, juichen we dan ook meer dan toe!

De noodkreten in de kinderopvangsector bereiken ons elke dag. Via studenten van onze Bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind die er stage lopen en via onze partners in het werkveld waarmee we samenwerken in het kader van onderzoek of projecten. Dat er 10 miljoen euro extra wordt uitgetrokken om pedagogisch medewerkers aan te trekken in de kinderopvang, juichen we dan ook meer dan toe!

Wij zijn echter nog op zoek naar een pakketje maatschappelijke waardering voor de kinderopvang. Waardering voor de creativiteit in deze sector, waar dag in dag uit jonge kinderen kunnen spelen en genieten van een unieke combinatie van rust en schwung. Waardering voor de rijkdom in deze sector, waar kinderen niet alleen opgevangen worden maar ook kansen krijgen om zich te ontwikkelen in een levensfase waarin misschien wel de grootste sprongen ooit in de ontwikkeling gemaakt worden. Waardering voor het doorzettingsvermogen in deze sector, waar continu gewerkt wordt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, zelfs ononderbroken doorheen een pandemie. Waardering voor het belang van deze sector, omdat een massa internationaal onderzoek aantoont dat door kwalitatieve kinderopvang kinderen in hun eerste 1000 dagen een voorsprong kunnen nemen in hun leven.

Waar en met welk geld kan je die noodzakelijke maatschappelijke waardering kopen? Want volgens ons is net dát de belangrijkste schakel. Vacatures in de kinderopvangsector geraken immers niet ingevuld. Medewerkers vallen massaal uit of vertrekken naar andere oorden, omdat de werkomstandigheden erbarmelijk zijn en de waardering voor hun job ontbreekt. Konden we daarvoor dus maar 10 miljoen euro extra investeren!

“Waar en met welk geld kan je die noodzakelijke maatschappelijke waardering kopen?”

Laat ons de pedagogisch medewerkers dus inzetten om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderbegeleiders ten volle te laten floreren, en de werkbaarheid van de job in de brede zin van het woord als insteek te nemen. Wij engageren ons alvast vanuit de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind om deze pedagogisch medewerkers daartoe op te leiden en te motiveren. Zij kunnen mee zorgen voor een duurzame, werkbare en gewaardeerde tewerkstelling in de kinderopvang door mee te coachen en begeleiden op de werkvloer. Zo vermijden we dat de 10 miljoen euro extra als een eenmalig sinterklaascadeau wordt ingezet, met een korte blijdschap en effect. Wat nodig is, is een duurzame investering in deze sector waardoor de job van kinderbegeleider geen eenzame ‘hou maar vol’ job blijft, maar een aantrekkelijke en uitdagende job waarin je ondersteund en gewaardeerd wordt!

Ine Hostyn
Docent / onderzoeker
Bachelor Pedagogie van het jonge kind

Referenties

Laevers, F., Silkens, K., & Declercq, B. (2020). Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang. Tielt: Lannoo.

Meirsschaut, M., Hostyn, I., & Naert, L. (2020). Wijze® werkbare scholen. Schoolontwikkeling in Vlaanderen onderzoeken en versterken. Deel 1. Beschrijvend onderzoek ‘werkbaarheid in scholen in verandering’. Onderzoek & Ontwikkelingsopdracht, in opdracht van de Minister van Onderwijs en Vorming. Gent: Arteveldehogeschool.

OESO. 2001. Starting strong: Early childhood education and care. Parijs: OECD Publishing. 

Chris De Kimpe gaf bij het ontstaan van de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind een lezing waarin ze een pleidooi voerde voor duurzame professionalisering in de kinderopvang, in plaats van de “sinterklaascadeau aanpak” waarin je eenmalig een korte sessie kan volgen uit een vormingsaanbod, alsof je bladert in een sinterklaasboekje en een snel cadeau uitkiest. We zijn het pleidooi nooit vergeten!

Lees ook

Afstandsonderwijs biedt nieuwe kansen voor (werk)studenten met leerhonger
Leerhonger en intrinsieke motivatie zijn twee sterke ingrediënten voor succes in het hoger onderwijs. Soms ontbreken ze even na het secundair, om...
Als er iets speelt in de wereld, laat het dan vooral de kinderen zijn
Spel en spelen horen bij de belangrijkste leertools van een kind. In coronatijden is het niet altijd even makkelijk om te kunnen spelen, zeker niet...
Van misverstand tot meertaligheid
Meertalige studenten herkennen zich niet altijd in de studentenpopulatie, zo blijkt uit een bevraging van zestig van hen door de dienst...
Studiekeuze in tijden van een pandemie
Een sfeer van ongerustheid hangt in de lucht op de dienst studieadvies van onze hogeschool. In deze periode van het jaar gaat onze telefoon...
Krachtige leeromgevingen creëren voor cognitief sterke leerlingen6 min read
Wil je je graag verder verdiepen? Dat kan. Via Artevelde Academy kan je je inschrijven voor onderstaande professionaliserings-initiatieven die...
Gedaan met studiebegeleiding na een lange lesdag!
De hogeschool kent een lange traditie van studie- en studentenbegeleiding. Als warme hogeschool waar iedereen welkom is, hecht ze ook veel belang...
Lang leve het leesplezier!
Als lezen dan zo fantastisch en rijk is, rijst de vraag: waarom lezen kinderen en jongeren niet graag? Waarom verliezen kinderen en jongeren zich...
Taal, een gedeeld verhaal
Net zoals Odisee en KU Leuven ziet ook Arteveldehogeschool in eigen onderzoek (Spittaels & Vrijders, 2011) het onlosmakelijke verband tussen...
To capture or not to capture your lectures?
Using lecture recordings as a substitute for the lectures, does not affect the study results. Although, students who use available lecture...
Hoe spelen en leren samenkomen in de mediatheek
Als medewerkers van de mediatheken zijn wij een grote fan van spelen, omdat die iets teweegbrengen. In deze wereld van voortdurende vooruitgang en...